Online suradnja: osnovno korištenje Google diska (Google Drive)

Google disk (Google Drive), priručnik – verzija za ispis

1       Uvod

Kao što je nekada televizor bio neophodan u svakom kućanstvu, to je mjesto zauzeo internet. Nakon ere pohrane podataka na diskete, CD i DVD diskove i USB stikove, postala je popularna pohrana podataka na virtualnom disku. Pojavili su se mnogi poslužitelji koji nude besplatni virtualni prostor za pohranu podataka. Među najpoznatijima su:

 • Dropbox – inicijalno nudi 2GB besplatnog prostora. Besplatni prostor se može povećati do 18GB. Dropbox je lansiran 2008. godine i jedan je od najpoznatijih poslužitelja.
 • SkyDrive – nudi 7GB besplatnog virtualnog prostora
 • Google Drive – nudi 5GB besplatnog virtualnog prostora
 • Apple iCloud – nudi 5GB besplatnog virtualnog prostora

U ovom priručniku će se opisati korištenje poslužitelja Google disk (Google Drive).

ikona Google Disk - Google DriveDa bi se moglo pristupiti virtualnom prostoru Google disk (Google Drive) potrebno je:

 • imati otvoren Google korisnički račun (Google Account) (za pristupanje preko Internet pretraživača) i / ili
 • preuzeti Google Drive s interneta (za pristupanje preko čvrstog diska).

Dio Google diska (Google Drive) su i Google dokumenti (Google Documents): dokumenti, prezentacije, obrasci ili proračunske tablice koji se automatski spremaju na Google disk.

Svi dokument spremljeni na Google disku se mogu razmjenjivati sa korisnicima Google diska. Moguće je i dopustiti komentiranje i rasprave vezane za dokumente koji se razmjenjuju ili objaviti dokumente na internetu.

2       Prije pristupanja Google disku

Prije prvog pristupanja Google disku potrebno je otvoriti besplatni Google korisnički račun i preuzeti program Google disk.

2.1      Otvaranje Google korisničkog računa

Kako bi se otvorio besplatni Google korisnički račun potrebno je u internet pretraživač upisati www.drive.google.com ili www.gmail.com. Otvara se internet stranica https://accounts.google.com gdje je potrebno pritisnuti gumb Izradi korisnički račun i slijediti upute za otvaranje Korisničkog računa elektroničke pošte (E-mail account). Nakon završetka registracije, popis svih Google usluga se nalazi na traci s Google izbornicima (npr. Elektronička poštu Gmail (Google Mail), profil na Google+ i dr.)

Nakon izrade korisničkog računa, upisom www.gmail.com u internet pretraživač može se otvoriti korisnički račun upisom Korisničkog imena (User name) i Zaporke (Password) unutra predviđenih polja za Prijavu (Sign in).

Slika 1- Internet stranica za prijavu na Google korisnicki racunSlika 1- Internet stranica za prijavu na Google korisnički račun

 

2.2      Preuzimanje s interneta

Na internet stranici www.drive.google.com je potrebno Prijaviti se (Sign in) upisom Korisničkog imena (Username) i Zaporke (Password) postojećeg Google korisničkog računa. Otvara se kartica na kojoj se može pritiskom na gumb Preuzimanje diska za osobno računalo (Download Drive for PC) izvršiti preuzimanje. Otvara se prozor sa Slike 5.

Potrebno odabrati mjesto na disku gdje će se Datoteka sačuvati (Save file). Nakon što je preuzimanje završilo, potrebno je pronaći preuzeti program i pokrenuti instalaciju na računalo dvostrukim pritiskom lijeve tipke na preuzeti program google drivepreuzeti program.

Slika 2 - Pristupanje racunu preko www.drive.google.comSlika 2 – Pristupanje računu preko www.drive.google.com

 

2.3      Pristup Google disku preko internet pretraživača

Da bi se pristupilo Google Disk usluzi potrebno je prijaviti se na internet stranici www.gmail.com ili www.drive.google.com unošenjem Korisničkog imena (Username) i Lozinke (Password). Pritiskom tipke Enter ili gumba Prijava (Sign in) otvara se postojeći korisnički račun.

Slika 3 – Traka s Google izbornicimaSlika 3 – Traka s Google izbornicima

Ispod polja Pretraživača (Browser) se nalazi traka sa Google izbornicima na kojoj je potrebno odabrati Disk (Drive).

U novoj inačici Google korisničkog računa, traka s Google izbornicima je zamijenjena ikonom Aplikacije (Apps). Pritiskom na ovu ikonu se otvara padajući izbornik u kojem je potrebno odabrati ikonu Disk (Drive).

Slika 4 - Gumb AppsSlika 4 – Gumb Apps

Otvara se nova kartica Aktivnosti – Google Disk (Activity – Google Drive) u kojoj su prikazani svi sadržaji Google diska.

S lijeve strane se nalazi osnovni izbornik Izradi (Create). Pritiskom na njega se otvara brzi izbornik iz kojeg se može odabrati koja vrsta dokumenta se želi Izraditi (Create). Novi dokument se otvara u novoj kartici Internet pretraživača.

Slika 5 - Osnovni izbornik Google diskaSlika 5 – Osnovni izbornik Google diska

Odabirom neke od opcija navedenih ispod glavnog izbornika se s desne strane pojavljuju detalji opcije:

 • Moj disk (My Drive) – popis svih dokumenata koji se nalaze na Google disku.
 • Dijeljeno sa mnom (Shared with me) – popis svih dokumenata koji su dijeljeni sa mnom.
 • Sa zvjezdicom (Starred) – popis svih dokumenata koji su označeni zvjezdicom.
 • Nedavno (Recent) – popis svih nedavno obrađivanih dokumenata.
 • Više (More) – odabirom opcije se otvara dodatni izbornik u kojemu se može odabrati Aktivnost (Activity) – za pregled ažuriranja svega što ste vi i drugi korisnici izmijenili, Izvanmrežno (Offline) – ukoliko je Google disk preuzet na računalo, Google dokumentima se može pristupiti i uređivati ih i kad računalo nije spojeno na mrežu , Sve stavke (All items) – prikaz svih stavki na Google disku, Smeće (Trash) – prikaz sadržaja koša za smeće ili Vlasnik, vrsta, više (Owner, type, more) – pritiskom na ovu opciju se otvara prozor u kojem je potrebno specificirati što se točno traži sortirano po:

o   Tipu (Type): Svi dokumenti (All documents), Mape (Folders), Crteži (Drawings), Slike (Images), PDF datoteke (PDF files), Prezentacije (Presentations), Proračunske tablice (Spreadsheets), Obrasci (Forms), Tekstualni dokumenti (Text documents), Videozapisi (Videos) ili Tablice (Tables)

o   Vidljivosti (Visibility): Javno na mreži (Public on the web), Svatko s vezom (Anyone with the link), Privatno (Private) ili Nije dijeljeno (Not shared)

o   Vlasništvu (Ownership): U mojem vlasništvu (Owned by me) ili Izrađeno u aplikaciji… (Created with…)

Slika 6 - Prozor Owner - type - moreSlika 6 – Prozor Owner, type, more

Pritiskom na gumb Povezivanje diska s radnom površinom (Connect Drive to your desktop) se automatski preuzima Google disk (Google Drive) na radnu površinu. Način na koji se pristupa programu preko radne površine je opisan u poglavlju 2.4.

Pritiskom na gumb Odaberi (Select) – svi dokumenti se označavaju.

Pritiskom na gumb Odaberi (Select) ili pritiskom lijeve tipke miša na jedan od dokumenata s popisa se pojavljuje se izbornik pomoću kojeg se označeni dokumenti mogu:

o   Dijeliti (Share),

o   Pomaknuti u (Move to),

o   Ukloniti (Remove),

o   Pregledati (Preview) ili

o   odabrati neka od mogućnosti izbornika Više (More).

Slika 7 - Brzi izbornik SelectSlika 7 – Brzi izbornik Select

Pritiskom na gumb Nova mapa u mapi Moj disk(New folder in My Drive) – se otvara prozor Nova mapa (New folder) u kojem se upisuje naziv za novu mapu u mapi Moj disk (My Disc).

Pritiskom na gumb Poredaj (Sort) se otvara brzi izbornik u pomoću kojeg se dokumenti mogu poredati po Mojem zadnjem uređivanju (Last edited by me), Zadnjoj izmjeni (Last modified), Mojem zadnjem otvaranju (Last opened by me), Naslovu (Title) ili Iskorištenoj kvoti (Quota used) – prikazuje se koliko prostora zauzima dokument.

Slika 8 - Padajuci izbornik SortSlika 8 – Padajući izbornik Sort

Pritiskom na gumb Prikaži kao popis (Switch to List) – dokumenti se prikazuju u obliku popisa- prikazan je Naslov (Title) i Zadnja izmjena (Last modified), a pritiskom na gumb Prikaži kao rešetku (Switch to Grid) – dokumenti se prikazuju u obliku slike prve stranice dokumenta s nazivom.

Pritiskom na gumb Postavke (Settings) – otvara se padajući izbornik u kojem se može:

 • odrediti Gustoća prikaza (Display density)Komotan (Comfordable), Ugodan (Cosy) ili Kompaktan (Compact).
 • pregledati Postavke (Settings) – postaviti Jezik (Language), Vremensku zonu (Time Zone), pogledati veličinu Prostora za pohranu (Storage), Urediti svoj profil (Edit your profile) ili pregledati Postavke Google računa (Google Account settings).
 • pregledati Postavke prijenosa (Upload settings) – otvara se novi izbornik u kojem se odabire Pretvori prenesene datoteke u obliku Google dokumenta (Convert uploaded files to Google Docs format), Pretvori tekst iz prenesenih PDF i slikovnih datoteka (Convert text from uploaded PDF and image files) ili Potvrdi postavke prije svakog preuzimanja (Confirm settings before each upload).
 • odrediti Upravljanje aplikacijama (Manage apps) – otvara se prozor Upravljanje aplikacijama (Manage apps) u kojem se za svaku aplikaciju koja je povezana s Google diskom (Google drive) mogu odabrati opcije iz padajućeg izbornika Opcije (Options)Prikaži stranicu proizvoda (View product page), Prikaži sve datoteke kojima je aplikaciji dozvoljen pristup (View all files this app is authorized to access) ili Prikaži sve datoteke koje je aplikacija izradila (View all files this app created). Odabirom neke od Opcija (Options) se u kartici vrši odabrana naredba.
 • pogledati Tipkovne prečace (Keyboard shortcuts) – otvara se prozor s popisom trenutnih Tipkovnih prečaca (Keyboard shortcuts)
 • pozvati Pomoć (Help) – otvara se prozor u koji se za to predviđeno mjesto upisuje željeno pitanje

Slika 9 - Prozor HelpSlika 9 – Prozor Help

2.4      Pristup Google disku preko radne površine

Kako bi se pristupilo Google Disku (Google Drive) iz mape na računalu potrebno je preuzeti program na računalo.

U osnovnom prozoru Google diska (Google drive) je potrebno pritisnuti na ikonu Spoji Disk s vašom radnom površinom (Connect Drive to your desktop). Otvara se prozor u kojem je potrebno pritisnuti Preuzimanje Google disk za računalo (Download Google Drive for PC) nakon čega se pokreće instalacija.

Slika 10 -Prozor Preuzmite Google disk za WindowsSlika 10 – Prozor Preuzmite Google disk za Windows

 Slika 11 - Prozor Instalacijski program Google disk

Slika 11 – Prozor Instalacijski program Google disk

Nakon što se instalacijski program Google disk pokrene, otvorit će se novi dijaloški okvir za potvrdu preuzimanja programa na čvrsti disk. Zaključno je potrebno odabrati mjesto na disku gdje će se Datoteka sačuvati (Save file).

Slika 12 - Prozor Opening googledrivesync.exeSlika 12 – Prozor Opening googledrivesync.exe

Potrebno je pronaći instalirani program i pokrenuti instalaciju dvostrukim pritiskom lijeve tipke miša na preuzeti program preuzeti program google drive.

Nakon instalacije će se izraditi mapa Google disc (Google Drive) u kojoj će se nalaziti svi dokumenti koji se nalaze i na internetu. Na ovaj način se može dokumentima pristupiti iako računalo nije spojeno na mrežu. Kada se računalo spoji na mrežu, Google disk će se ažurirati prema zadnjoj promjeni.

Ikona će se pojaviti na alatnoj traci radne površine. Ukoliko se lijevom tipkom miša pritise na ikonu, otvorit će se brzi izbornik iz kojeg je potrebno odabrati Prijava.

Slika 13 - Brzi izbornik na radnoj povrsiniSlika 13 – Brzi izbornik na radnoj površini

Otvara se prozor u koji je potrebno unijeti E-adresu (E-mail) i Zaporku (Password) Google korisničkog računa i slijediti upute prije Početak rada.

Slika 14 - Prozor Prijava na Google diskSlika 14 – Prozor Prijava na Google disk

Slika 15 - Dijaloski prozori Početak rada

Slika 15 - Dijaloski prozori Početak rada Slika 15 – Dijaloški prozori Početak rada

Pritiskom na gumb će se pokrenuti sinkronizacija. Datoteke s Google diska na mreži, uključujući datoteke usluge Google dokumenti, će biti sinkronizirani s mapom usluge Google disk u mapi Moji dokumenti (My documents) na čvrstom disku računala. U mapi Moji dokumenti (My documents) će se automatski pojaviti nova mapa Google Disk.

Dokumentima se može pristupiti i kada računalo nije spojeno na mrežu.

Mapi Google Disk (Google drive) se može pristupiti tako da se:

 • iz Glavnog izbornika (Main meni) na alatnoj traci radne površine odabere naredba Svi programi (All programms) te sa popisa odabere Google disk (Google drive), ili

Slika 16 - Google drive u Glavnom izbornikuSlika 16 – Google drive u Glavnom izborniku

 • sa alatne trake radne površine klikne na ikonu . Otvara se brzi izbornik iz kojeg je potrebno odabrati željenu radnju.

Slika 17 - Brzi izbornik Google drive ikoneSlika 17 – Brzi izbornik Google drive ikone

_____________________

Autorica: Melani Max

Copyright © 2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.