Priručnici i kvizovi o naprednom poznavanju uredskih programa – Napredne baze podataka

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Materijali za računalnu e-edukaciju
objavljeni na stranici ITdesk.info

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>


Priručnici:

Napredne baze podataka – LibreOffice Base: Link

Napredne baze podataka – Microsoft Access 201o: Link


Kvizovi:

Pomoću kvizeva objavljenih na linkovima ispod testirajte poznavanje naprednijeg rada s bazama podataka u programu Microsoft Access 2010 (pripremila i izradila : Gorana Čelebić):

Dizajn tablica – Polja, stupci:

Primijeniti i promijeniti tipove podataka kao što su text, memo, hyperlink, currency, date & time u polju (stupcu);
Razumjeti posljedice promjene tipova podataka;
Kreirati, urediti mogućnost odabira (lookup) za polje (stupac);
Kreirati, urediti pravilo provjere podataka (validation rule) za polje (stupac);
Kreirati, urediti masku za unos (input mask) u polju (stupcu);
Primijeniti, izmijeniti zadane vrijednosti za polje (stupac);
Postaviti polje (stupac) koje zahtijeva obavezan unos podataka

Dizajn tablica – Relacije / Spojevi:

Kreirati, izmijeniti veze među tablicama tipa jedan prema jedan (one-to-one) i jedan prema više (one-to-many)
Razumjeti i izmijeniti relaciju među tablicama tipa više prema više (many–to–many);
Primijeniti unutarnje (inner join), vanjske (outer join) i vlastite spojeve (self-join);
Primijeniti referentnu cjelovitost i automatsko brisanje povezanih slogova;
Povezati / spojiti podatke prilikom kreiranja upita
pokreni kviz

Dizajn upita (Queries) – Tipovi upita:

Kreirati i upotrijebiti upit za ažuriranje podataka u tablici;
Kreirati i upotrijebiti upit za brisanje slogova iz tablice;
Kreirati i upotrijebiti upit za pospremanje odabranih podataka u obliku tablice;
Dodati slogove u tablicu pomoću upita
Grupirati informacije u upitu;
Upotrijebiti funkcije u upitu: sum, count, average, max, min
Upotrijebiti crosstab query;
Upotrijebiti zamjenske znakove u upitu;
Upotrijebiti aritmetička i logičke izraze u upitu

Dizajn upita (Queries) – Dotjerivanje upita:

Prikazati duplikate;
Prikazati slogove koji nemaju povezane podatke (unmatched values);
Prikazati niz najvećih ili najmanjih vrijednosti u upitu;
Dozvoliti unos proizvoljnih parametara u upit putem okvira za unos podataka (parameter query);
Dotjerivanje upita korištenjem vrijednosti Null i NOT
pokreni kviz

Dizajn obrazaca (Forms) – Kontrole:

Kreirati vezane (bound) i slobodne (unbound) kontrole;
Kreirati i urediti kontrole combo box, list box, check box i grupe mogućnosti (option group)
Kreirati kontrole sa aritmetičkim ili logičkim izrazima na obrascu;
Umetnuti podatkovno polje koje će se pojavljivati u zaglavlju obrasca, podnožju prve stranice ili svih stranica

Dizajn obrazaca (Forms) – Podobrasci:

Kreirati podobrazac i povezati ga sa glavnim obrascem;
Izmijeniti podobrazac za promjenu prikazanih slogova

Dizajn izvješća – Računanje:

Kreirati kontrole za aritmetičko ili logičko računanje na izvješću;
Kreirati kontrolu za izračun postotka na izvješću
Upotrijebiti formule i izraze na izvješću, npr. sum, count, average, max, min, concatenate;
Kreirati tekuće zbrojeve na izvješću

Dizajn izvješća – Prezentacija:

Umetnuti podatkovno polje koje će se pojaviti u zaglavlju izvješća, podnožju prve stranice ili svih stranica;
Umetnuti prijelome stranica za grupe podataka na izvješću

Makronaredbe – Snimanje i dodjela:

Snimiti jednostavnu makronaredbu, npr. zatvaranje obrasca;
Pokrenuti makronaredbu
Dodijeliti / priložiti makronaredbu obrascu, izvješću, kontroli

Uvoz, izvoz i povezivanje podataka – Upravljanje podacima:

U bazu podataka uvesti datoteku tipa tekst, tablična kalkulacija, csv, dBASE, Paradox
Izvesti podatke u obliku tablične kalkulacije, txt, dBASE, Paradox;
Povezati vanjske podatke sa bazom podataka
pokreni kviz

 

 

Copyright © 2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.