Priručnici i kvizovi o naprednom poznavanju uredskih programa – Napredna izrada prezentacija

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Materijali za računalnu e-edukaciju
objavljeni na stranici ITdesk.info

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Priručnici:

Napredna izrada prezentacija – LibreOffice Impress: Link

Napredna izrada prezentacija – Microsoft PowerPoint 201o: Link

 

Kvizovi:

Pomoću kvizeva objavljenih na linkovima ispod testirajte poznavanje naprednije izrade prezentacija u programu Microsoft PowerPoint 2010 (pripremila i izradila : Gorana Čelebić):

Dijapozitivi – Postava i izvoz:

Kreirati i pospremiti novi predložak prezentacije sa obilježjima poput vlastiti efekti ispune pozadine, logotip, razmak među stavkama grafički označenog popisa;
Spojiti dijapozitive ili cijelu prezentaciju sa postojećom prezentacijom;
Umetanje strukturnog prikaza (outline) iz aplikacije za obradu teksta u prezentaciju;
Primijeniti tonski prijelaz, teksturu, uzorak, sliku kao ispunu pozadine na jednom ili više dijapozitiva;
Pospremiti dijapozitiv na uređaj za pohranu podataka u formatu gif, jpeg ili bmp
pokreni kviz

Slike i crteži – Manipulacija:

Konvertirati sliku u crtežni objekt;
Grupirati i razgrupirati crtežne objekte na dijapozitivu;
Postaviti sliku, crtež ili crtežni objekt ispred ili iza drugih unutar grupirane selekcije;
Horizontalno i/ili vertikalno pozicionirati sliku, crtež ili objekt na dijapozitivu korištenjem određenih koordinata;
Razmjestiti označene slike, crteže ili objekte horizontalno ili vertikalno u odnosu na dijapozitiv;
Ispustiti pozadinsku grafiku sa jednog ili više dijapozitiva
pokreni kviz

Slike i crteži – Efekti i uređivanje slike

Primijeniti efekt poluprozirnosti na sliku, crtež ili objekt;
Primijeniti 3D efekt na crtežni objekt;
Primijeniti, premjestiti sjenu određene boje na sliku, crtež, objekt;
Primijeniti tonski prijelaz, teksturu, uzorak, sliku kao ispunu pozadine crtežnog objekta;
Kopirati stil sa jednog objekta na drugi;
Promijeniti dubinu boje slike;
Odrezati (crop) dio slike i proporcionalno promijeniti veličinu slike;
Rotirati, prevrnuti, zrcaliti sliku;
Primijeniti dostupne efekte, kao što su: negativ, zamućenje (blur), izoštravanje (sharpen), stained glass, reljef (emboss);
Konvertirati sliku u sive tonove ili crno-bijelo;
Konvertirati sliku u drugi format datoteke, npr. bmp, jpeg, gif
pokreni kviz

Grafikoni – Korištenje grafikona i dijagrami toka:

Kreirati linijsko – stupčasti grafikon na dvije osi / mješoviti grafikon;
Promijeniti tip grafikona;
Promijeniti skalu osi y, najveći i najmanji prikazani broj, glavni interval među iscrtanim brojevima na grafikonu;
Primijeniti ugrađenu mogućnost prikaza jedinica na osi y grafikona kao stotine, tisuće ili milijuni, bez promjene brojeva u tablici;
Nacrtati dijagram toka korištenjem ugrađenih alata za dijagrame toka i drugih dostupnih alata za crtanje;
Promijeniti ili izbrisati elemente iz dijagrama toka;
Promijeniti tipove konektora između elemenata dijagrama toka
pokreni kviz

Multimedija – Zvuk, video i animacije:

Pojavljivanje animiranih objekata nakon klika mišem ili automatski;
Promijeniti redoslijed animacija na dijapozitivu;
Primijeniti postavke tako da nakon animacije tekst ili crtež potamni u određenu boju;
Animirajte elemente grafikona po skupu podataka, kategoriji, ili po elementima u skupu podataka
pokreni kviz

Upravljanje prezentacijom – Kontrola prezentacije i prilagođene prezentacije:

Postaviti interaktivne elemente na dijapozitiv za navigaciju do jednog ili više dijapozitiva, prezentacije, datoteke, URL-a;
Promijeniti svojstva interaktivnih elemenata na dijapozitivu za navigaciju do jednog ili više dijapozitiva, prezentacije, datoteke, URL-a;
Primijeniti i ukloniti tempiranje prijelaza među dijapozitivima;
Primijeniti postavke prezentacije tako da se prikazuje ili ne prikazuje u petlji;
Primijeniti postavke za izmjenu dijapozitiva, tako da se izmjenjuju ručno ili tempirano, sa ili bez animacija;
Kreirati, urediti i pokrenuti prilagođeni prikaz prezentacije
pokreni kviz

Povezivanje informacija:

Povezati tekst iz dokumenta, područje ćelija sa radnog lista ili grafikon kreiran u tabličnoj kalkulaciji sa dijapozitivom i prikazati kao objekt kalkulaciji sa dijapozitivom i prikazati kao objekt;
Ažurirati i izmijeniti podatke povezane sa prezentacijom;
Promijeniti povezani (linked) objekt na dijapozitivu u umetnuti objekt (embedded);
Umetnuti sliku iz datoteke i povezati sliku s datotekom

Makronaredbe – Snimanje i dodjela

pokreni kviz

Copyright © 2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.