Modul 9: Osnovna obrada slika i korištenje programa GIMP – kviz 2

Za povećanje veličine pritisnite tipke Ctrl i + na tipkovnici.

Modul 9: Osnovna obrada slika i korištenje programa GIMP – kviz 1 > link

Pomoću ovih kvizova može se ponoviti ili naučiti:

osnovne pojmove i alate koji se koriste prilikom obrade slika:

– veličina (size) slike, rezolucija (resolution), boja pozadine (background colour); boja prednjeg plana (foreground colour)

– model boja (colour model) i uobičajeni modeli boja: RGB, HSB, CMYK, grayscale (sivi tonovi)

– paleta boja (colour palette), dubina boje (colour depth)

– nijansa (hue), zasićenost (saturation), ravnoteža boja (colour balance)

– prozirnost (transparency), kontrast (contrast), svjetlina (brightness)

– sloj (layer) i postavljanje svojstava sloja: naziv (name), skrivanje (hide), neprozirnost (opacity), prikazivanje (show), zaključavanje (lock)

korištenje GIMP-a, specijaliziranog programa za obradu slika:

– otvoriti, zatvoriti aplikaciju za uređivanje slika; otvoriti, zatvoriti slikovne datoteke

– kreirati novu slikovnu datoteku, spremiti sliku u mapu (folder) na računalu, spremiti sliku pod drugim imenom

– obojiti dio slike pomoću alata kist (paintbrush), odabir boje (colour), oblika (shape), veličine (size) kista

– ispuniti dio slike bojom pomoću alata kantica (paint bucket)

– brisanje dijela slike pomoću alata brisalo (eraser), odabir oblika (shape) i veličine (size) brisala.

– povećavanje (zoom)

– promijeniti veličinu slike (resize an image) u pikselima, mjernim jedinicama.

– obrezati (crop) sliku, zrcaliti (mirror) sliku

– dodavanje, uređivanje, brisanje teksta; kopiranje i premještanje teksta; poravnanje teksta; promijeniti oblikovanje teksta: veličina i vrsta fonta, boja fonta;

– primijeniti umjetničke efekte; primijeniti uklanjenje efekta crvenih očiju (red eye removal)

– kreirati, kopirati, izbrisati sloj (layer)

– naredbe za trodimenzionalno crtanje

– napraviti animirani GIF od slojeva

– spremiti sliku kao drugu vrstu datoteke: jpeg, png, gif, tiff

– promijeniti postavke ispisa (orijentacija: portret, pejzaž; veličina papira)  i ispis slike

Copyright © 2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.