Online suradnja: osnovno korištenje Google diska (Google Drive) – Izrada, objava i dijeljenje proračunskih tablica

Google disk (Google Drive), priručnik – verzija za ispis

1.1      Izrada nove proračunske tablice

Iz izbornika Izradi (Create) je potrebno odabrati Proračunsku tablicu (Spreadsheet). Otvara se nova kartica s novim Proračunska tablica bez naslova (Untitled spreadsheet).

Slika 65 - Izbornik CreateSlika 65 – Izbornik Create

U osnovni prozor Google diska se može vratiti pritiskom na ikonu Otvori Google disk (Open Google Drive) koja se pojavljuje ukoliko se mišem pozicionira pored naziva dokumenta.

Slika 66 - Kartica Untitled speadsheetSlika 66 – Kartica Untitled speadsheet

1.2      Promjena imena i spremanje proračunske tablice

Pritiskom lijeve tipke miša na naziv Proračunska tablica bez naslova (Untitled spreadsheet), otvara se prozor Preimenovanje proračunske tablice (Rename spreadsheet) pomoću kojeg se može preimenovati proračunska tablica. Naredba se potvrđuje pritiskom na gumb U redu (OK).

Slika 67 - Prozor Rename spreadsheetSlika 67 – Prozor Rename spreadsheet

Pritiskom na ikonu Označi zvjezdicom (Star) pored imena dokumentase može dokumentu naglasiti važnost umetanjem zvjezdice. U osnovnom prozoru Google diska (Googe drive) će pored naziva dokumenta biti i zvjezdica. Ukoliko se zvjezdicu želi ukloniti, potrebno je jedanput pritisnuti na zvjezdicu.

Spremanje proračunske tablice se vrši tako da se iz izbornika Datoteka (File) odabere naredba Premjesti u mapu (Move to folder). Otvara se prozor Premjesti u (Move to) u kojem je potrebno:

 • pritiskom lijeve tipke miša odabrati željenu mapu u koju se želi spremiti novi dokument, ili

Slika 68 - Prozor Move to

Slika 68 – Prozor Move to

 • Izraditi novu mapu (Create new folder) -otvara se prozor Nova mapa (New folder) u kojem se može mapa može imenovati, a izrada potvrđuje pritiskom na gumb Izradi (Create).

Slika 69 - Prozor New folder

Slika 69 – Prozor New folder

Naredba za premještanje dokumenta u odabranu mapu se potvrđuje pritiskom na gumb Premjesti (Move).

1.3      Traka s izbornicima

Ispod naziva dokumenta se nalazi traka s izbornicima: Datoteka (File), Uredi (Edit), Prikaži (View), Umetni (Insert), Oblik (Format), Podaci (Data), Alati (Tools) i Pomoć (Help).

Slika 70 - Traka s izbornicima

Slika 70 – Traka s izbornicima

Nakon što se proračunska tablica pohrani, pored trake s izbornicima će biti informacija gdje se trenutno proračunska tablica pohranjuje ili kada je učinjena posljednja promjena te koliko trenutno osoba pregledava proračunsku tablicu.

Pomoću izbornika Datoteka (File) se može:

 • odabirom Dijeli (Share) otvoriti prozor Postavke dijeljenja (Sharing settings),
 • otvoriti Novi (New) ili postojeći Otvori (Open) dokument,
 • preimenovati Preimenuj (Rename), Izradi kopiju (Make a copy) proračunske tablice ili Premjestiti u mapu (Move to folder) – za premještanje proračunske tablice u drugu mapu
 • Uvesti (Import) datoteku – otvara se prozor Uvezi datoteku (Import file).

o   Datoteka se može prenijeti pritiskom na gumb Odaberi datoteku (Choose File) – s računala se odabire dokument u jednom od Podržanih formata (Supported formats) (.sxl, .xlsx, .ods, .csv, .txt, .tsv ili .tab).

o   Prilikom uvoza se odabire i Postupak uvoza (Import action) – odabire se hoće li se prilikom uvoza

 • Izraditi nova proračunska tablica (Create new spreadsheet),
 • Umetnuti novi list ili nove listove (Insert new sheet(s)),
 • Zamijeniti proračunsku tablicu (Repalce spreadsheet) nekom s postojećom,
 • Zamijeniti trenutni list (Replace current sheet),
 • Pridodati retke trenutnom listu (Append rows to current sheet) ili
 • Zamijeniti podatke počevši od odabrane ćelije (Replace data starting at selected cell)

o   Na desnoj strani prozora se može vidjeti Pregled (Preview) unesenog dokumenta.

o   Nakon što se odabere dokument, potrebno je odrediti Znak razdvajanja (Separator character)

 • Automatski (Automatic),
 • Tabulator (Tab),
 • Zarez (Comma) ili
 • Prilagođeni (Custom) – u predviđeni prostor se upisuje željeni znak s tipkovnice

o   Odabrane radnje se potvrđuju pritiskom na gumb Uvezi (Import).

 • Pregledaj povijest izmjena (See revision history)
 • pregledati Postavke proračunske tablice (Spreadsheet settings) – otvara se prozor Postavke proračunske tablice (Spreadsheet settings) u kojem se odabire:

o   Oznaka zemlje (Locale) – što utječe na zadane postavke oblikovanja, kao što je valuta. Jezik (Language) se mijenja u postavkama osnovnog prozora Google diska (Google Drive).

o   Vremenska zona (Time zone) – utječe na funkcije povezane s vremenom.

o   Odabrane postavke se potvrđuju pritiskom na gumb Spremi postavke (Save settings)

 • Preuzmeti kao (Download as) Microsoft Excel (.xlsx), OpenDocument Format (.ods), PDF Document (.pdf), Comma Separate Values (.csv, trenutni list), Plani Text (.txt), Web page (.html, trenutni list) i td.
 • dokument Objaviti na mreži (Publish on the web), Poslati e-poštom suradnicima (Email collaborators) ili Poslati kao privitak e-pošte (Email as attachment)
 • dokument Ispisati (Print).

 Slika 71 - Izbornik File

Slika 71 – Izbornik File

 

Pomoću izbornika Uredi (Edit) se može:

 • Poništiti (Undo) ili Ponoviti (Redo) prethodna radnja
 • Izrezati (Cut), Kopirati (Copy) ili Zalijepiti (Paste) dio teksta i privremeno spremiti na Mrežni međuspremnik (Web clipboard) – odabirom naredbe se prikazuje pregled svih dijelova teksta koji su na Mrežnom međuspremniku (Web clipboard) te se mogu Zalijepiti (Paste) u postojeći ili drugi dokument
 • Zalijepiti posebno (Paste special)Zalijepiti samo vrijednosti (Paste values only), Zalijepiti samo oblik (Paste format only), Zalijepi sve osim obruba (Paste all except borders), Zalijepiti samo formulu (Paste formula only), Zalijepiti samo provjerenu valjanosti podataka (Paste date validation only) ili Zalijepiti samo uvjetno oblikovanje (Paste conditional formatting only)
 • Pronaći i zamijeniti (Find and replace) dio teksta
 • Izbriši vrijednosti (Delete values)
 • Izbriši red (Delete row) u kojem se trenutno nalazi odabrana ćelija
 • Izbriši stupac (Delete column) u kojem se trenutno nalazi odabrana ćelija
 • Očisti napomene (Clear notes)

Slika 72 - Izbornik EditSlika 72 – Izbornik Edit

Pomoću izbornika Prikaži (View) se može:

 • odabrati Normalan (Normal) prikaz ili prikaz u obliku Popisa (List)
 • Zamrznuti retke (Freeze rows) ili Zamrznuti stupce (Freeze columns) – prikladno za korištenje kod dugih ili širokih tablica kada je potrebno redak ili stupac zamrznuti.
 • uključiti prikaz Crta rešetki (Gridlines) – svaka ćelija ima iscrtane granice
 • uključiti prikaz Zaštićenih raspona (Protected ranges)
 • uključiti Traka s formulama (Formula bar) – za unos naredbi pomoću tipkovnice ili Prikazati sve formule (All formulas) a ne samo rezultati
 • prikazati Skrivene listove (Hidden sheets) – listovi se mogu sakriti pomoću brzog izbornika koji se otvara pritiskom na strelicu pored naziva list
 • odabirom Kompaktne kontrole (Compact controls) sakriti sve osim trake s izbornicima. Kompaktne kontrole (Compact controls) se mogu prikazati i pritiskom na gumb Sakrij izbornike (Hide the menus) ili poništiti pritiskom na gumb Prikaži izbornike (Show the menus)
 • prikazati dokument preko Cijelog zaslona (Full screen) – sve kontrole se sakrivaju. Za prikaz kontrola potrebno je pritisnuti tipku Esc.

 

Slika 73 - Izbornik ViewSlika 73 – Izbornik View

Pomoću izbornika Umetni (Insert) se može umetnuti: Redak iznad (Row above), Redak ispod (Row below), Stupac lijevo (Column left), Stupac desno (Column right) od trenutne ćelije koja je odabrana ili umetnuti Novi list (New sheeet), Komentar (Comment), Napomenu (Note), neku od Funkcija (Function), Grafikon (Chart), Sliku (Image), Obrazac (Form), Crtež (Drawing) ili Skriptu (Script).

Jedno od osnovnih obilježja proračunskih tablica je upravo izrada proračuna koristeći se pri tome zadanim funkcijama. Popis funkcija (Function list) se može pronaći u kartici Pomoć (Help).

Slika 74 - Izbornik InsertSlika 74 – Izbornik Insert

Pomoću izbornika Oblik (Format) se može:

 • pomoću naredbe Broj (Number) odrediti način prikaza sadržaja ćelije te odabrati Obični prikaz (Normal), prikaz s Prilagođenim brojem decimalnih mjesta (Custom decimals), odabrati način prikaza Valute (Currency), Postotka (Percent), Datuma (Date) i Vremena (Time) ili prikaz kao Obični tekst (Plani text)
 • pomoću naredbe Font (Font) se odabire vrsta fonta sadržaja ćelije ili Veličina fonta (Font size)
 • tekst oblikovati na različite načine: Podebljano (Bold), u Kurzivu (Italic), Podcrtano (Underline), Precrtano (Strikethrough)
 • Spojiti ćelije (Merge cells) – potrebno je prvo odabrati ćelije koje se žele spojiti i zatim pomoću naredbe Spoji ćelije (Merge cells) način spajanja ćelija
 • postaviti Uvjetno oblikovanje (Conditional formatting) – naredba se primjenjuje nakon što se odaberu ćelije na koje se želi primijeniti uvjetno oblikovanje.

 

Slika 75 - Prozor Conditional formattingSlika 75 – Prozor Conditional formatting

Otvara se prozor Uvjetno oblikovanje (Conditional formatting) pomoću kojega se:

o   postavi uvjet- ono što se traži: Tekst sadrži (Text contains), Tekst ne sadrži (Text does not contain), Tekst je točno (Text is exactly), Ćelija je prazna (Cell is empty), Datum je (Date is), Datum je prije (Date is before), Datum je poslije (Date is after), Veće od (Greated than), Manje od (Less than), Jednako je (Is equal to), Nije jednako (Is not equal to), Je između (Is between) ili Nije između (Is not between)

o   postavi oblikovanje uvjeta- ukoliko se pronađe zadani tekst u uvjetu, sadržaju ćelije se može promijeniti boja ili pozadina.

Ova opcija se koristi ukoliko se želi recimo istom bojom obojiti ćelije ili promijeniti font ćelijama koje sadrže traženi pojam.

 • Poništiti oblikovanje (Clear formatting)

Slika 76 - Kartica FormatSlika 76 – Kartica Format

Pomoću izbornika Podaci (Data) se može:

 • Poredati list prema stupcu , A do Ž (Sort sheet by column , A-Z) – u odabranom stupcu će se sadržaj poredati od A do Ž
 • Poredati list prema stupcu , Ž do A (Sort sheet by column , Z-A) – u odabranom stupcu će se sadržaj poredati od Ž do A
 • Poredati raspon prema stupcu , A do Z (Sort range by column, A-Z)
 • Poredati raspon prema stupcu , Z do A (Sort range by column, Z-A)
 • Poredati raspon (Sort range) – Nakon odabira stupca (ili retka), potrebno je odabrati naredbu Poredati raspon (Sort range). Podaci se odabiru tako da se pritisne lijeva tipka miša na prvom podatku i zadrži pritisnuta sve dok se ne odvuče pokazivač miša do zadnjeg podatka. Za odabir cijele tablice potrebno je odabrati ćeliju u gornjem lijevom kutu . Otvara se prozor Poredaj raspon (Sort range from) u kojem se odabire kako će se poredati podaci odabranog stupca (ili retka)- padajući (Z-A) ili rastući (A-Z) niz. Pritiskom na + Dodaj drugi stupac za sortiranje (+ Add another sort column) odabire se način na koji će se poredati podaci drugog stupca. Odabir se potvrđuje pritiskom na tipku Poredaj (Sort).
 • Imenovani i zaštićeni rasponi (Named and protected ranges) – ćeliji ili grupi ćelija se može nadjenuti ime za lakše čitanje ili pamćenje. Otvara se bočni prozor Imenovani i zaštićeni rasponi (Named and protected ranges) pomoću kojeg se pritiskom na + Dodaj raspon (+ Add a range) upisuje naziv u polje ImenovaniRaspon1 (NamedRange1), nakon što se odabere gumb Dohvaćanje naziva raspona podataka (Get data range) potrebno je iz tablice odabrati željeni raspon ćelija. Odabir se potvrđuje pritiskom na gumb U redu (OK). Podaci se zaštićuju odabirom naredbe Zaštiti (Protect) – otvara se prozor Postavke dijeljenja- Zaštita raspona (Sharing settings – Range Protection) u kojem se određuje Tko ima pristup (Who has access) zaštićenim podacima.

Slika 77 - Naredba Named and protected rangesSlika 77 – Naredba Named and protected ranges

 • odrediti Filtar (Filter) – prvo je potrebno označiti dio naslovnog retka za koji se želi umetnuti filtar, ukoliko postoji ili samo dio retka iznad podataka koje se žele filtrirati i pritisnuti naredbu Filtar (Filter). Dio retka se označava tako da se lijevom tipkom miša klikne na prvi podatak u retku i zadrži pritisnuta tipka miša sve dok se pokazivač miša ne odvuče na zadnji podatak.

U označenom retku se u svakom stupcu pojavljuje strelica prema dolje. Pritiskom na strelicu otvara se padajući izbornik u kojemu se nalazi popis svih podataka u stupcu. Pritiskom na kvadratić pored naziva se redak s podatkom može sakriti ili prikazati. Pritiskom na gumb U redu (OK) se izvršava naredba skrivanja ili prikazivanja retka. Filtar se isključuje tako da se iz izbornika Podaci (Data) odabere naredba Isključi filter (Turn off fliter)

Slika 78 - Padajući izbornik Filter Slika 78 – Padajući izbornik Filter

 • izraditi Izvješće zaokrenute tablice (Pivot table report) – za izdvajanje podataka iz neke druge tablice u svrhu analize podataka. Nakon što se odabere tablica koja se žele analizirati, odabire se naredba za izradu Izvješća zaokrenute tablice (Pivot table report). Otvara se prazna tablica i Uređivač izvješća (Report Editor) u kojem se određuje što će se analizirati u praznoj tablici. Bočni okvir se pojavi svaki put kada se odabere neka od ćelija u Zaokrenute tablice (Pivot table).

Tablica 1 - Prazna zaokrenuta tablicaTablica 1 – Prazna zaokrenuta tablica

 

Odabirom

o   Uredi raspon (Edit range) se može promijeniti raspon podataka izvorne tablice koji se analiziraju

o   Reci (Rows) se određuje koje podatke izvorne tablice će sadržavati glavni reci prvog stupca zaokrenute tablice

o   Stupci (Columns) se određuje koje podatke izvorne tablice će sadržavati glavni stupci prvog retka zaokrenute tablice

o   Vrijednosti (Values) se određuje koje vrijednosti će biti upisana u središnji dio zaokrenute tablice

o   Filtar (Filter) se može dodati filtar analiziranih podataka

o   Prikaži ukupno (Show totals) se može prikazati zbroj vrijednosti po recima i/ili stupcima te ukupna vrijednost svih redaka i/ili stupaca.

Slika 79 - Prozor Report Editor
Slika 79 – Prozor Report Editor

Na ovaj način se tablica sa slike 75 pretvara u zaokrenutu tablicu sa slike 76. Ukoliko se odabere neka ćelija zaokrenute tablice, otvorit će se i uređivač izvješća pomoću kojeg se sadržaj zaokrenute tablice može jednostavno uređivati. Nakon što je zaokrenuta tablica izrađena, u izvornu tablicu se vraća pomoću gumba u izvornu tablicu se vraća pomoću gumba .

Tablica 2 – Izvorna tablica

Tablica 2 - Izvorna tablica

 

Tablica 3 – Zaokrenuta tablica nakon obrade

Tablica 3 - Zaokrenuta tablica nakon obrade

 • postaviti Potvrda (Validation) – određuje način na koji će se unijeti podaci: ograničava se unos podataka, omogućava pojavljivanje poruke o pogrešnom unosu podataka ili se postavlja padajući izbornik u iz kojeg se odabire odgovor. Odabirom ove naredbe se otvara prozor Provjera valjanosti podataka (Data validation) u kojem se postavljaju uvjeti promjere unesenih podataka.

Slika 80 - Prozor Data validation

Slika 80 – Prozor Data validation

Pomoću rubrike

o   Raspon ćelija (Cell range) se određuje na koje ćelije će se kriterij odnositi

o   Kriterij (Criteria) – pritiskom na , otvara se padajući zbornik iz kojeg se odabiru kriteriji:

 • Popis iz raspona (List from a range) – odabire se postojeći stupac sa stavkama koje su dozvoljene za upis u ćeliju,
 • Popis stavki (List of items) – upisuje se popis stavki, odvojenih zarezom, koje su dozvoljene za upis u ćeliju
 • Broj (Number) – upisuje se raspon dozvoljenih brojeva (na primjer između 10 i 100),
 • Tekst (Text) – koji Sadrži (Contains), Ne sadrži (Does not contain), je Jednak (Equals) određenoj riječ ili riječima, Je važeća e-pošta (Is valid email) ili Je važeći URL (Is valid URL)
 • Datum (Date) – određuje svojstva upisanog datuma: je važeći datum (is valid date), jednak (equal to) zadanom datumu, prije (before), na datum ili prije (on or before), nakon (after), na datum ili nakon datuma (on or after) koji je zadan, ili je između (between) ili nije između (not between) zadanih datuma.

o   Za nevažeće podatke (On invalid data) se određuje kako će se odnositi prema nevažećim podacima – može se Prikazati upozorenje (Show warning) ali dozvoliti unos podatka ili Odbiti unos (Reject input) podatka.

o   Izgled (Appearance) sepostavlja izgled odabranog kriterija na način da se U ćeliji prikaže gumb za prikaz popisa (Display in-cell button to show list) koji vrijedi samo za kriterije s popisima. U ćeliji će se na desnoj strani ćelije pojaviti strelica prema dolje koja kada se pritisne otvara padajući izbornik s dozvoljenim podacima za unos.

Slika 81 - Padajući izbornik s popisom dozvoljenih vrijednosti  Slika 81 - Padajući izbornik s popisom dozvoljenih vrijednosti

Slika 81 – Padajući izbornik s popisom dozvoljenih vrijednosti

Slika 82 - Izbornik DataSlika 82 – Izbornik Data

Pomoću izbornika Alati (Tools) se može pritiskom na naredbu:

 • Izraditi obrazac (Create a form) – otvara se nova kartica u kojoj se vrše postavke za slanje obrasca (vidi poglavlje o obrascima) . Nakon što se odredi sadržaj obrasca, pritiskom na gumb Pošalji obrazac (Send form) se prozor Pošalji obrazac (Send form) u kojem se određuje tko će i na koji način primiti obrazac. Nakon što se obrazac izrazi, u izborniku Alati (Tools) se pojavljuju naredba Uredi obrazac (Edit form) i Pošalji obrazac (Send form).
 • pregledati Galerija skripti… (Script gallery…)
 • urediti Upravitelj skripti… (Script manager…)
 • pregledati Uređivač skripti… (Script editor…)
 • provjeriti Pravopis… (Spelling…)
 • postaviti Rješavač… (Solver…) – za rješavanje jednostavnih problema. Odabirom naredbe se otvara prozor Riješi (Solve) u kojem se postavljaju željeni parametri.
 • Omogućiti automatsko dovršavanje (Enable autocomplete) – ukoliko se neka riječ već koristi u stupcu, nije potrebno svaki put ispisivati cijelu riječ nego će nakon upisanih prvih slova program ponuditi postojeću riječ.

Slika 83 - Primjer automatskog dovršavanja riječiSlika 83 -Primjer automatskog dovršavanja riječi

 • postaviti Pravila za obavijesti (Notification rules) – pritiskom na naredbu se otvara prozor Postavljanje pravila obavještavanja (Set notification rules) u kojem se određuje vrsta obavještavanja:

o   Obavijesti me kada… (Notify me when…)Bilo kakve izvršene promjena (Any changes are made), Bilo kakve promjena na ovom listu (Anything on this sheet is changed), Bilo koja od ovih ćelija promijenjena (Any of these cells are chaned), Suradnici su dodani ili uklonjeni (Collaborates are added or removed) ili Korisnik šalje obrazac (A user submits a form)

o   Obavijesti me na slijedeći način… (Notify me with…)E-pošta – dnevni sažetak (Email – aily digest) ili E-pošta – odmah (Email-right away)

 • Zaštititi listu (Protect sheet) – pritiskom na naredvu se otvara prozor Zaštiti list (Protect sheet) pomoću kojeg se određuje Tko ima dopuštenje za uređivanje toga lista? (Who is allowed to edit this sheet?)Svatko pozvan kao suradnik (bez zaštite) (Anyone invited as a collaborator (no protection)), Samo ja (Only me) ili Ja i suradnici odabrani u nastavku (Me, and the collaborators below).

Slika 84 - Izbornik ToolsSlika 84 – Izbornik Tools

Ukoliko se pomoću izbornika Alati (Tools) izradio obrazac, pojavljuje se dodatni izbornik Obrazac (Form). Pomoću izbornika Obrazac (Form) se može:

 • Urediti obrazac (Edit form),
 • Poslati obrazac (Send form),
 • Prijeći na aktivni obrazac (Go to live form),
 • Ugraditi obrazac u web-stranicu (Embed form in a webpage),
 • Prikazati sažetak odgovora (Show summary of responses) ili
 • Prekinuti vezu obrasca (Unlink form). Rad s obrascima je prikazan u poglavlju 6.

Slika 85 - Izbornik FormSlika 85 – Izbornik Form

Pomoću izbornika Pomoć (Help) se može potražiti: Pomoć u listovima (Sheetss help), pristupiti Forumu za korisnike (User Forum) ili Google+ zajednici (Google+ Comunity), Prijaviti problem (Report an issue), pogledati Popis funckija (Function list) ili pregledati popis Tipkovnih prečica (Keyboard shortcuts).

Slika 86 - Izbornik HelpSlika 86 – Izbornik Help

1.4      Traka s alatima

Ispod trake s izbornicima se nalazi traka standardnih alata za uređivanje teksta.

Slika 87 - Traka s alatimaSlika 87 – Traka s alatima

Ispis (Print) – pritiskom na ikonu se otvara prozor Ispis (Print) u kojem se određuje pisač koji će se koristiti, broj kopija, postavljaju margine i dr.

Poništi (Undo) – za poništavanje prethodne radnje

Ponovi (Redo) – za ponavljanje prethodne radnje

Prenositelj oblikovanja (Paint format) – za prenošenje oblikovanja s jednog teksta na drugi

Format as currency

Formate as percentage

More formats

Font (Font) – pritiskom na strelicu pored naziva, otvara se brzi izbornik s ponuđenim standardnim fontovima

Veličina fonta (Font size) – pritiskom na strelicu pored naziva, otvara se brzi izbornik s ponuđenim standardnim veličinama fontovima

Podebljano (Bold) – za prikaz testa podebljano

Kurziv (Italic) – za prikaz teksta u kurzivu

Podcrtano (Striketrough) – za precrtavanje teksta

Boja teksta (Text colour) – pritiskom na strelicu, otvara se brzi izbornik s paletom standardnih boja za promjenu boje Teksta (Text) ili Osvjetljenja (Highlight) pozadine teksta.

Boja ispuna (Fill color) – za odabir boje ispuna

Obrubi (Borders) – za određivanje vrste obruba

Spoji ćelije (Merge cells) – za spajanje više ćelija u jednu

Poravna horizontalno (Horizontal align) – pritiskom na strelicu se otvara padajući izbornik iz kojeg se odabire vrsta horizontalnog poravnavanja

Poravnaj okomito (Vertical align) – pritiskom na strelicu se otvara padajući izbornik iz kojeg se odabire vrsta vertikalnog poravnavanja

Prelomi tekst (Wrap text) – za prelamanje teksta na način da se raspored riječi prilagodi širini ćelije

Više (More) – otvara se brzi izbornik s dodatnim opcijama:

Umetni komentar (Insert comment) – za umetanje komentara

Umetni graf (Insert chart) – pritiskom na naredbu otvara se prozor Uređivač  grafikona (Chart editor) pomoću kojeg se u:

 • kartici Pokreni (Start) postavlja Raspon podataka (Data range) – pritiskom na ikonu Dohvaćanje naziva raspona podataka (Get data range) odabiru se podacima koji se žele prikazati na grafikonu, mogu se Zamijeniti retci/stupci (Switch rows/columns) ili Upotrijebiti redak kao zaglavlje (Use row as header)
 • kartici Grafikoni (Charts) su ponuđeni prikazi grafikona: Linija (Line), Područje (Area), Stupac (Column),Traka (Bar), Raspršeni (Scatter), Tortni (Pie), Karta (Map), Trend (Trend) ili Više (More).

Pritiskom na jedan od ponuđeni grafikona pojavljuje se u središnjem dijelu prozora prikaz svih grafikona odabrane vrste. Za odabir jednog od grafikona, dovoljno je pritisnuti na njegovu skicu. U desnom dijelu prozora će se prikazati pregled grafa. Za potvrdu odabranog grafa, potrebno je pritisnuti tipku Umetni (Insert).

 • kartici Prilagodba (Costumize) se može uređivati grafikon uređivanjem Naslova (Chart title), Kazala (Legend), Fonta (Font), Pozadine (Background), Osi (Axis) i dr.

 

Slika 88a - Primjer grafikona Line (a), Area (b), Column (c), Bar (d), Pie (e)(a)

Slika 88 - Primjer grafikona Line (a), Area (b), Column (c), Bar (d), Pie (e)(b)

Slika 88 - Primjer grafikona Line (a), Area (b), Column (c), Bar (d), Pie (e)(c)

Slika 88 - Primjer grafikona Line (a), Area (b), Column (c), Bar (d), Pie (e)(d)

Slika 88 - Primjer grafikona Line (a), Area (b), Column (c), Bar (d), Pie (e) (e)

Slika 88 – Primjer grafikona Line (a), Area (b), Column (c), Bar (d), Pie (e)

Isključenje filtra (Turf off filter) – za isključenje filtra ili uključenje

Funkcije (Functions) – pritiskom na naredbu otvara se brzi izbornik s popisom najčešće korištenih funkcija za računanje. Pritiskom na opciju Više funkcija (More functions) otvara se nova kartica s opisom svih raspoloživih funkcija.

Svaka proračunska tablica se sastoji od nekoliko Listova (Sheets) čiji je popis prikazan na dnu kartice. Ukoliko se pritisne strelica pored naziva lista, otvorit će se brzi izbornik pomoću kojega se može: Izbrisati (Delete), Duplicirati (Duplicate), Kopirati u … (Copy to …), Preimenovati (Rename …) list, Protect list (Hide sheet) ili Sakriti list (Hide sheet), Prikazati komentare (Show comments) na listu, list Premjestiti udesno (Move right) ili Premjestiti ulijevo (Move left). Pored imena lista, ukoliko ih ima, je prikazan broj komentara na tom listu.

Slika 89 - Traka s popisom listovaSlika 89 – Traka s popisom listova

Slika 90 - Brzi izbornik listaSlika 90 – Brzi izbornik lista

1.5      Dijeljenje proračunske tablice

Pritiskom na gumb Dijeli (Share) ili odabirom naredbe Dijeli (Share) iz izbornika Datoteka (File) otvara se prozor Postavke dijeljenja (Sharing settings) pomoću kojeg se može:

 • kopirati Veza za dijeljenje (Link to share) koja je vidljiva samo onima koji imaju pristup vezi preko nekog od ponuđenih servisa (Gmail, Google+, Facebook, Twitter)
 • odrediti Tko ima pristup (Who has access) proračunskoj tablici- pritiskom na naredbu Promjena… (Change…) se otvara prozor u kojem se može postaviti Vidljivost (Visibility) proračunske tablice:

o   Javno na mreži (Public on the web),

o   Svakome s vezom (Anyone with the link) ili

o   Privatno (Private).

Ukoliko drugi imaju pristup proračunskoj tablici, pritiskom na naredbu Mogu pregledavati (Can view) se može promijeniti način pristupa dokumentu u Mogu uređivati (Can edit) ili Mogu komentirati (Can comment).

 • upisom e-pošte u polje Pozovi osobe (Invite people) odrediti tko će imati pristup i vrstu pristupa proračunskoj tablici. Odabrane osobe mogu biti Obaviještene preko e-pošte (Notify people via email) uz prikladnu poruku.

Potvrda naredbi se vrši pritiskom na gumb Podijelite i spremite (Save and Share) ukoliko je bilo promjena ili pritiskom na gumb Gotovo (Done) ukoliko nije bilo promjena.

Slika 91 - Sharing settingsSlika 91 – Sharing settings

Nakon što se proračunska tablica podijeli i spremi, uz ime proračunske tablice u osnovnoj mapi se uz naziv dokumenta pojavljuje i napomena Dijeljeno (Shared).

1.6      Dodavanje komentara

Ukoliko se u kartici proračunske tablice pokazivačem miša pozicionira na željeni dio teksta ili odabere dio teksta i pritisne gumb Komentari (Comments) otvorit će se izbornik s naredbama Obavijesti (Notifications) i Komentar (Comment).

Odabirom naredbe Komentar (Comment) otvara se prozorčić u koji se može upisati željeni komentar. Komentar se potvrđuje pritiskom na gumb Komentar (Comment). U bočnom dijelu prozora se nalaz podaci o komentaru, a pozadina teksta na koji se odnosi komentar je žute boje. Ukoliko se sada pritisne gumb Komentari (Comments) vidjet će se popis i podaci o svim komentarima. Na komentar se može Odgovoriti (Reply) ili označiti da je Razriješen (Resolve). Ukoliko se Razriješeni (Resolve) komentar želi ponovno aktivirati potrebno je pritisnuti naredbu Ponovo otvori (Re-open).

Slika 92 - Prozor za unošenje komentaraSlika 92 – Prozor za unošenje komentara

Naredba Komentar (Comment) se može pozvati i ukoliko se u samoj proračunskoj tablici pozicionira pored ili označi riječ koja se želi komentirati i pritisne desna tipka miša. Otvorit će se brzi izbornik u kojem je potrebno odabrati naredbu Umetni komentar (Insert comment).

U brzom izborniku se mogu vršiti brza oblikovanja teksta:

 • Izreži (Cut), Kopiraj (Copy),
 • Zalijepi (Paste) ili Zalijepi posebno (Paste special) – može se Zalijepiti samo vrijednost (Paste values only), Zalijepiti samo oblik (Paste format only), Zalijepiti sve osim obruba (Paste all except borders), Zalijepiti samo formulu (Paste formula only), Zalijepiti samo provjeru valjanosti podataka (Paste data validation only), Zalijepiti samo uvjetno oblikovanje (Paste conditional formatting only)
 • Imenovati i zaštititi raspon (Name and protect range),
 • Umetnuti komentar (Insert comment),
 • Umetnuti napomenu (Insert note) ili
 • Ukloniti napomene (Clear notes),
 • postaviti Uvjetno oblikovanje (Conditionalr formatting) ili
 • postaviti Provjeru valjanosti podataka (Data validation).

Slika 93 - Brzi izbornikSlika 93 – Brzi izbornik

Pritiskom na gumb Komentari (Comments) i odabirom naredbe Obavijesti (Notifications) se može postaviti vrsta obavijesti koje će se slati e-poštom vezana za otvoreni dokument:

o   Sve (All) – primit će se e-poštom svi novi komentari,

o   Odgovori upućeni vama (Replies to you) – obavijest se šalje ukoliko netko odgovori na vaš komentar ili

o   Nikakve (None) – obavijesti se ne šalju.

___________________________

Autorica: Melani Max

Copyright © 2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.