O projektu ITdesk.info

Nevladina organizacija i nakladnik Otvoreno društvo za razmjenu ideja (ODRAZI) osnovana je 2005. g. s ciljem promoviranja ljudskih prava, posebno ljudskih prava na slobodan pristup informacijama i edukaciji. Računalno opismenjavanje i dalje nije dostupno širem sloju građanstva i prepreka je informatizaciji i tehnološkom napretku društva. Iz tog razloga smo prije oko dvije godine pokrenuli projekt ITdesk.info projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom putem Interneta a u sklopu projekta je realizirana web stranica http://www.ITdesk.info.

Uz pomoć ove stranice mogu se savladati osnovne računalne vještine, i to putem:

– priručnika sa detaljnim uputama, čiju je tehničku ispravnost potvrdila  Infokatedra, centar za obrazovanje, Zagreb

– skripti koje pokrivaju potrebno gradivo,

– video prezentacija za učenje,

– primjera ispita i video prezentacija koje pokazuju rješavanje primjera ispita,

– kvizova koje korisnici/ce sami rješavaju.

Edukacija je predstavljena u uredskim programskim paketima OpenOffice.org (besplatan za uporabu, praktički identičan Microsoft Office 2003) i Microsoft Office 2010 Beta, na  hrvatskom i engleskom jeziku. Pristup materijalu je besplatan ili otvoren, drugim riječima nije potrebno otvoriti račun ili ostaviti svoju e-mail adresu, te je korištenje potpuno besplatno za krajnje korisnike.

Svrha projekta ITdesk.info je, u prvom redu, omogućiti svim pojedincima/kama besplatnu računalnu edukaciju, budući da se upravo ona nametnula kao temeljna potreba današnjeg poslovanja, pri tom koristeći moderne načine prenošenja znanja. Želimo omogućiti praktično savladavanje znanja i vještina korištenja računala, kao i iskoristiti prednosti e-učenja (učenje u vrijeme i tempom koji odgovara korisnicima/cama, ponavljanje gradiva koje je potrebno, provjera znanja putem kvizova). Cilj nam je putem projekta ITdesk.info aktivno promovirati ljudska prava na edukaciju i slobodan pristup informacijama, osvještavati javnost o proširenju pojma pismenosti koji danas uključuje i pojam digitalna pismenost te promovirati digitalnu pismenost.

Opći, dugoročni ciljevi pokretanja web stranice ITdesk.info su:

– Promocija digitalne pismenosti
– Promocija ljudskog prava na edukaciju i informacije
– Osvještavanje javnosti o proširenju pojma pismenosti koji danas uključuje i pojam digitalna pismenost
– Omogućiti slobodan pristup osnovnoj računalnoj edukaciji
– Promoviranje besplatnih i open source računalnih programa koji omoguduju korisnicima/cama da bez prepreka postanu digitalno pismeni, koriste računalo i sudjeluju u modernom informatičkom društvu

U skladu sa ovim ciljevima, naša vizija je informatički razvijeno društvo, koje je preduvjet razvoja zemlje.

Više o projektu ITdesk.info

Copyright © 2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.