Modul 8: Izrada web stranica i web dizajn

Za povećanje veličine pritisnite tipke Ctrl i + na tipkovnici.

Ovim kvizom možete testirati svoje poznavanje i steći online potvrdu o:

– osnovnim terminima vezanim za web i korištenje Interneta (Internet preglednik, klijent i server ili poslužitelj, domena, Uniform Resource Locator (URL), hiperveza (engl. hiperlink), web hosting, tražilice)

protokolima: Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/lP), Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP)

terminima: Hypertext Markup Language (HTML), W3C konzorcij, izvorni kod (engl. source code), web stranice

oznakama (engl. tags) za strukturu izgleda web-stranice: <html>, <head>, <title>, <body>, <h1>, <h2>, <p>, <br/>, <a href>, <img/>

optimizaciji web stranice za tražilice: relevantni meta podaci, mapa stranice (engl. sitemap),

terminu Cascading Style Sheets (CSS),

strukturi CSS pravila: selektor i izjava (svojstva, vrijednost)

korištenju CSS-a, mijenjanju CSS pravila: font, boja, pozadina.

Najprije unesite svoju e-mail adresu (obavezno) i ime (opcionalno).

————————

“Člankom 7. stavak 1. podstavak 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka propisano je da se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati isključivo uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu.

Člankom 7. stavak 3. Zakona o zaštiti osobnih podataka propisano je da se osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju prikupljati i dalje obrađivati u skladu sa Zakonom i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima, te isto razumijeva da je za obradu osobnih podataka maloljetne djece potrebna privola njihovih roditelja (zakonskih zastupnika).”

Preuzeto sa stranice Agencije za zaštitu osobnih podataka, link:
http://azop.hr/news.aspx?newsID=360&pageID=221

————————

 

Lektorica: Ena Kurolt

Copyright © 2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.