Modul 10: Dizajn potpomognut računalom – CAD

Za povećanje veličine pritisnite tipke Ctrl i + na tipkovnici.

Ovim kvizom možete testirati svoje poznavanje i steći online potvrdu o osnovnim pojmovima i alatima koji se koriste prilikom dizajna potpomognutog računalom te korištenju LibreCAD-a:

– otvoriti, zatvoriti LibreCAD aplikaciju; otvoriti, zatvoriti crteže (drawings)

– kreirati novi crtež (drawing), spremiti crtež u mapu (folder) na računalu, spremiti crtež pod drugim imenom, spremiti crtež kao drugu vrstu datoteke (file type)

– postaviti mjerne jedinice: metrički (metric) ili imperijalni (imperial) sustav

– koristiti dostupne funkcije pomoći, zumiranje (alate za uvećanje)

– unijeti crtu (line), pravokutnik (rectangle), luk (arc), poligon (polygon), krug (circle), elipsu (ellipse), nepravilan lik itd.

– kopiranje i pomicanje objekata unutar i između crteža

– brisanje (delete), rotacija (rotate), skaliranje (scale), zrcaljenje (mirror), produljivanje (lenghten) ucrtanih objekata (elemenata)

– korištenje alata za odabir – odabrati jedan ili više ucrtanih objekata (elemenata)

– dodavanje, uređivanje, brisanje teksta; kopiranje i premještanje teksta; poravnanje teksta; promijeniti oblikovanje teksta: veličina i vrsta fonta, boja fonta

– primijeniti koordinatni sustav (coordinate systems)

– mjerenje udaljenosti (distances), kutova (angles), površina (areas)

– postaviti, promjeniti vrstu i stil crte, širinu, boju objekta.

– korištenje slojeva: dodati sloj (layer) i postavljanje svojstava sloja: uključeno (on), isključeno (off), zamrzavanje (freeze), odmrzavanje (thaw), zaključavanje (lock), otključavanje (unlock); mijenjanje svojstava sloja

– dodati dimenzije (dimensions), stvaranje, postavljenje, uređivanje stilova dimenzija, promjena stila, fonta dimenzija

– kreirati blok (create block), umetanje blokova u crtež, kreirati wblock

– dodati hipervezu (hyperlink) objektu

– promijeniti postavke ispisa te ispis crteža preko štapača ili plotera

Najprije unesite svoju e-mail adresu (obavezno) i ime (opcionalno).

————————

“Člankom 7. stavak 1. podstavak 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka propisano je da se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati isključivo uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu.

Člankom 7. stavak 3. Zakona o zaštiti osobnih podataka propisano je da se osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju prikupljati i dalje obrađivati u skladu sa Zakonom i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima, te isto razumijeva da je za obradu osobnih podataka maloljetne djece potrebna privola njihovih roditelja (zakonskih zastupnika).”

Preuzeto sa stranice Agencije za zaštitu osobnih podataka, link:
http://azop.hr/news.aspx?newsID=360&pageID=221

————————

 

Copyright © 2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.