Modul 1: Osnovni pojmovi ICT-a

Za povećanje veličine pritisnite tipke Ctrl i + na tipkovnici.

Ovim kvizom možete testirati svoje poznavanje i steći online potvrdu o:

– građi osobnih računala i pojmova koji se koriste u ICT-u,
– uporabi računalnih aplikacija za društvo i korištenje informacijskih mreža u računalstvu,
– korištenju ICT sustava u svakodnevnim situacijama,
– utjecaju koji osobna računala mogu imati na zdravlje,
– sigurnosnim i pravnim aspektima korištenja računala.

Najprije unesite svoju e-mail adresu (obavezno) i ime (opcionalno).

————————

“Člankom 7. stavak 1. podstavak 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka propisano je da se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati isključivo uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu.

Člankom 7. stavak 3. Zakona o zaštiti osobnih podataka propisano je da se osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju prikupljati i dalje obrađivati u skladu sa Zakonom i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima, te isto razumijeva da je za obradu osobnih podataka maloljetne djece potrebna privola njihovih roditelja (zakonskih zastupnika).”

Preuzeto sa stranice Agencije za zaštitu osobnih podataka, link:
http://azop.hr/news.aspx?newsID=360&pageID=221

————————

Lektorice: Antea Seršić, Marita Lipošinović

Copyright © 2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.