Izrada web stranica i web dizajn – priručnik

Preuzmi datoteku (PDF, Unknown)

SADRŽAJ:

  1. Web koncepti

1.1.        Ključni pojmovi

1.1.1.     Razumijevanje da Internet podržava niz usluga kao što je World Wide Web (WWW), prijenos datoteka, e-mail, instant messagging (IM)

1.1.2.     Razumjeti termin: klijent/server te razumjeti funkcionalnost i odnos između preglednika i web servera

1.1.3.     Razumjeti pojmove domene, Uniform Resource Locator (URL), hiperveza, web hosting, tražilice

1.1.4.     Razumjeti korištenje osnovnih protokola: Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP)

1.2.        Web objavljivanje

1.2.1.     Identificirati glavne prednosti web stranica: pristup velikom broju ljudi, jednostavnost ažuriranja, interaktivnost publike, troškovne uštede

1.2.2.     Razumjeti procese stavljanja web stranice online: registracija domena, odabir web hosting usluga

1.2.3.     Prepoznati tehnike optimizacije tražilica, npr. uključivanje relevantnih meta podataka, uključivanje mape stranice i web linkova, registracija na tražilice

1.2.4.     Prepoznati faktore koji utječu na brzinu skidanja podataka sa web stranice npr. zvuk, video, grafički formati, animacije, kompresije podataka

1.3.        Zakonska pitanja

1.3.1.     Razumjeti izraz autorsko pravo i njegove implikacije na tekst, sliku, zvuk, video na web stranicama

  1. HTML

2.1.        Osnove HTML-a

2.1.1.     Razumjeti izraz Hypertext Markup Language (HTML)

2.1.2.     Razumjeti ulogu W3C konzorcija u razvijanju HTLM preporuka, razumjeti pogodnosti tih preporuka, npr. interna operativnost web stranica preko pretraživača, pojačana dostupnost, dosljedne deklaracije tipova dokumenata

2.2.        Korištenje HTML-a

2.2.1.     Korištenje preglednika za gledanje izvornog koda web stranica

2.2.2.     Korištenje markiranih oznaka za strukturu rasporeda web stranice: <html>, <head>, <title> i <body>

2.2.3.     Korištenje markiranih oznaka za razvijanje raspored web stranice: <h1>, <p> <br/>, <a href>, <img/>

  1. Izrada web stranica

3.1.        Dizajn

3.1.1.     Prepoznati planiranje i tehnički dizajn, npr. evaluacija potrebe za ciljanu publiku, kreiranje okvirne priče, organiziranje strukture stranice, kreiranje predloška za raspored stranice, donošenje odluke za navigacijsku shemu

3.1.2.     Prepoznati dobar font. Korištenje fontova, npr. Arial, Courier, Helvetica

3.2.        Korištenje aplikacije

3.2.1.     Otvoriti, zatvoriti aplikaciju za izradu web stranica. Otvoriti, zatvoriti web stranicu

3.2.2.     Kreirati, pohraniti novu web stranicu na lokaciju na tvrdom disku

3.2.3.     Kreirati, pohraniti novu web stranicu baziranu na dostupnom predlošku

3.2.4.     Dodati, promijeniti opisni naslov na stranici

3.2.5.     Primijetiti razliku iz pogleda izvornog koda u dizajnerski pogled

3.3.        Poboljšanje produktivnosti

3.3.1.     Postaviti osnovne opcije u aplikaciji: zadani preglednik, zadani tip dokumenta, kodiranje, fontovi

3.3.2.     Korištenje dostupnih Help funkcija

3.4.        Unos teksta i oblikovanje

3.4.1.     Umetnuti, izmijeniti, obrisati tekst

3.4.2.     Razumjeti i upotrijebiti relativnu veličinu fonta

3.4.3.     Primijeniti oblikovanje teksta: bold, italic, tip fonta i boju

3.5.        Oblikovanje odlomaka

3.5.1.     Postaviti svojstva odlomka

3.5.2.     Umetnuti, ukloniti pauzu u odlomku ili rečenici

3.5.3.     Kreirati, izmijeniti numeriranu (numbered), grafičku (bulleted) listu

3.6.        Oblikovanje stranica

3.6.1.     Postaviti margine na stranici: gornja, donja, lijeva, desna.

3.6.2.     Dodati, izmijeniti, ukloniti boju stranice ili slike

3.6.3.     Promijeniti boju hiperveze na stranici: visited, active, unvisited.

3.7.        Hiperveze

3.7.1.     Razumjeti termine apsolutna i relativna hiperveza

3.7.2.     Umetnuti, promijeniti, ukloniti hipervezu: tekst, slika

3.7.3.     Umetnuti, promijeniti, ukloniti e-mail hipervezu: tekst, slika

3.7.4.     Definirati cilj hiperveze: same window, new window

3.7.5.     Postaviti polazišnu točku (anchor), umetnuti link do polazišne točke

3.8.        Tablice

3.8.1.     Umetnuti, obrisati tablicu

3.8.2.     Umetnuti, promijeniti naslov tablice

3.8.3      Poravnati tablicu: lijevo, desno, centar

3.8.3.     Umetnuti, obrisati stupce i retke

3.8.4.     Izmijeniti širinu stupca, visinu retka

3.8.5.     Spojiti, razdvojiti ćelije

3.8.6.     Izmijeniti širinu rubova tablice, širinu ćelije, razmak ćelije

3.8.7.     Promijeniti boju pozadine, sliku pozadine, slike unutar ćelije i cijele tablice

  1. Korištenje objekata

4.1.        Grafički objekti

4.1.1.     Dodati, ukloniti sliku sa web stranice

4.1.2.     Postaviti, izmijeniti atribute slike: size, border, alignment, alternative text

4.2.        Forme

4.2.1.     Umetnuti formu na web stranicu

4.2.2.     Dodati, ukloniti jednu liniju, više linija

4.2.3.     Dodati, ukloniti polje forme (form field): drop-down, check box, radio button

4.2.4.     Postaviti, izmijeniti postavke polja forme: text field, drop-down, check box, radio button

4.2.5.     Dodati, ukloniti tipke za predaju (submit), resetiranje (reset)

4.2.6.     Postaviti, izmijeniti postavke za tipke predati, resetirati

4.2.7 Postaviti, izmijeniti akciju forme (form action) za slanje izlazne forme putem mail-a

  1. Stilovi

5.1.        CSS koncepti

5.1.1.     Razumjeti pojam Cascading Style Sheets (CSS), njihovu uporabu i korist

5.1.2.     Prepoznati glavne pristupe primjeni stilova: inline, internal, external

5.1.3.     Razumjeti strukturu CSS pravila: selector i declaration (property, value)

5.2.        Korištenje CSS

5.2.1.     Kreirati, pohraniti novu CSS datoteku

5.2.2.     Kreirati, izmijeniti CSS pravila: boja, pozadina, font

5.2.3.     Staviti u privitak eksterni (vanjski) CCS na web stranici

  1. Pripremiti učitavanje

6.1.        Provjera

6.1.1.     Identificirati i popraviti neispravne linkove na web stranici

6.1.2.     Prepoznati pravilnu uporabu sadržaja na web stranici: uključujući datum zadnjeg ažuriranja, detalji softvera potrebnog za otvaranje, gledanje podataka, osiguravajući kompatibilnost sadržaja sa drugim web pretraživačima

6.1.3.     Provjeriti pravopis web stranice i izvršiti potrebne ispravke

6.2.        Publikacija

6.2.1.     Razumjeti proces učitavanja (upload), preuzimanja (download) web stranice na web server i sa web servera

6.2.2.     Učitati (upload), preuzeti (download) web stranicu na server i sa servera

Opći uvjeti korištenja

 

Copyright © 2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.