Modul 7: Informacije i komunikacije – Internet i e-mail – videoprezentacija 1

* ova prezentacija je popraćena izgovorom naredbi na engleskom jeziku. Ukoliko želite ukloniti glasovno praćenje naredbi, na Alatnoj traci prezetacije kliknite na gumb te na klizaču koji se pojavi odvucite pokazatelj na dno skale

Get Adobe Flash player

 

Ostale videoprezentacije ovog modula:

2. prezentacija o Internetu i e-pošti (e-mail)  >  pokreni prezentaciju

– osposobiti vatrozid / enable firewall
– označavati i organizirati označene web stranice
– upotrijebiti tražilicu “Google” i pretraživati slike ili ključne riječi
– pretraživati “Wikipediu”
– pronaći besplatan softver / freeware
– pohraniti / download softvera na računalo
– kreirati korisnički račun elektronske pošte
– provjeriti poštu / check mail
– otvoriti poruku
– odgovoriti / reply na poruku
– staviti privitak / attachment poruci
– pohraniti poruku kao nacrt / save as a draft
– oblikovati tekst u tijelu poruke
– dodati e-mail adresu u kontakte
– označiti poruku kao nepročitanu
– otvoriti privitak / open attachment
– premjestiti poruku u novu mapu
– odjaviti se / sign out
– ulogorati se / sign in

1. prezentacija o Microsoft Outlook 2007   >  pokreni prezentaciju

– kreirati korisnički račun za e-poštu
– kreirati i slati poruke; staviti privitak poruci
– odgovarati na poruke; proslijeđivati poruke
– kreirati podmapu; označiti poruku kao nepročitanu
– kategorizirati poruku

2. prezentacija o Microsoft Outlook 2007  > pokreni prezentaciju

– kreirati i umetnuti potpis / signature
– podesiti osjetljivost / sensitivity
– podesiti dobivanje potvrde primaoca o isporuci / delivery receipt
– kreirati i oblikovati kontakt; kreirati i oblikovati distribucijsku listu
– kreirati i oblikovati zadatak / task
– kreirati i oblikovati obavezu / appontment
– kreirati i oblikovati bilješku / note

ISBN: 978-953-56758-6-0

.

Copyright © 2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.