Modul 7: Informacije i komunikacije

Ovaj modul je podijeljen u dva dijela.

U prvom dijelu se objašnjavaju osnove pretraživanja WEB-a koristeći preglednik i dostupne alate za pretraživanje, zabilježavanje rezultata pretraživanja, ispis WEB stranice i izvještaja.

U drugom dijelu se možete upoznati sa korištenjem aplikacije elektroničke pošte Microsoft Outlook u slanju i primanju poruka, dodavati datoteke porukama, te organizirati i upravljati mapama unutar aplikacije elektroničke pošte.

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

Materijali za osnovnu računalnu e-edukaciju
objavljeni na stranici ITdesk.info

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

 

Video materijali:

1. prezentacija o Internetu i e-mail-u  >  pokreni prezentaciju

U ovoj vježbi se prikazuje na koji način:

– pokrenuti web preglednik i aktivirati web adresu
– navigirati na web-u
– pohranjivati sadržaj s Interneta na računalo (Spremi sliku kao / Save Image as; copy/paste)
– postaviti sliku kao pozadinu / Set as deskop background
– pohraniti web stranice / Save page as
– koristiti tražilicu “Google”
– pretražiti po ključnim riječima
– pretražiti po slikama
– korisiti stranicu “Wikipedia”
– označiti web stranicu / Bookmark this page
– postaviti web stranicu kao domaću / Home page
– napraviti pretpregled ispisa / Print preview
– pregledati posjećene stranice / Show history
– brisati posjećene stranice / Delete recent history

2. prezentacija o Internetu i e-mail-u  >  pokreni prezentaciju

U ovoj vježbi se prikazuje na koji način:

– osposobiti vatrozid / enable firewall
– označavati i organizirati označene web stranice
– upotrijebiti tražilicu “Google” i pretraživati slike ili ključne riječi
– pretraživati “Wikipediu”
– pronaći besplatan softver / freeware
– pohraniti / download softvera na računalo
– kreirati korisnički račun elektronske pošte
– provjeriti poštu / check mail
– otvoriti poruku
– odgovoriti / reply na poruku
– staviti privitak / attachment poruci
– pohraniti poruku kao nacrt / save as a draft
– oblikovati tekst u tijelu poruke
– dodati e-mail adresu u kontakte
– označiti poruku kao nepročitanu
– otvoriti privitak / open attachment
– premjestiti poruku u novu mapu
– odjaviti se / sign out
– ulogorati se / sign in

1. prezentacija o Microsoft Outlook 2007   >  pokreni prezentaciju

U ovoj vježbi se prikazuje na koji način:

– kreirati korisnički račun za e-poštu
– kreirati i slati poruke; staviti privitak poruci
– odgovarati na poruke; proslijeđivati poruke
– kreirati podmapu; označiti poruku kao nepročitanu
– kategorizirati poruku

2. prezentacija o Microsoft Outlook 2007  > pokreni prezentaciju

U ovoj vježbi se prikazuje na koji način:

– kreirati i umetnuti potpis / signature
– podesiti osjetljivost / sensitivity
– podesiti dobivanje potvrde primaoca o isporuci / delivery receipt
– kreirati i oblikovati kontakt; kreirati i oblikovati distribucijsku listu
– kreirati i oblikovati zadatak / task
– kreirati i oblikovati obavezu / appontment
– kreirati i oblikovati bilješku / note


Skripta:

Informacije i komunikacije: Link


Priručnik:

Informacije i komunikacije: Link

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>


Kviz:

Informacije i komunikacije – Kviz 1: Link

Informacije i komunikacije – Kviz 2: Link


Vježba:

(pripremio i izradio: Mario Dujlo):

Informacije i komunikacije – zadaci: Link

Informacije i komunikacije – Videorješenje zadataka  >  pokreni prezentaciju

<<<<<<<<– @@@@//\\&%&//\\@@@@ –>>>>>>>>

 

Vanjske poveznice:

Željko Bodul: ECDL Modul 7 – Pregledavanje Weba i komunikacija,  Zenica,  Oktobar 2012; www.bodul.org/knjige/modul7/modul7.html#/0

 

————————————

ISBN 978-953-56758-6-0

 

Copyright © 2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.