Napredna izrada prezentacija – Microsoft PowerPoint 2010 – priručnik

Preuzmi datoteku (PDF, 2.36MB)

SADRŽAJ:

  1. Matrice slajdova i predlošci

1.1          Matrice slajdova             

Umetnuti novu matricu slajda

Urediti izgled matrice slajda kao: font, popis s grafičkim oznakama, boja pozadine, efekt ispune, pozicija rezerviranih mjesta, brisanje rezerviranih mjesta

Primijeniti korisničku matricu slajda na određene slajdove

1.2          Predlošci            

Kreirati novi predložak

Izmijeniti predložak

  1. Grafički objekti

2.1          Oblikovanje nacrtanih objekata              

Primijeniti efekt ispune pozadine na nacrtani objekt

Primijeniti efekt prozirnosti na nacrtani objekt

Primijeniti 3D efekt i postavke na nacrtani objekt

Kopirati stil sa nacrtanog objekta i primijeniti ga na drugi nacrtani objekt

Promijeniti zadano oblikovanje za novo nacrtane objekte

2.2          Oblikovanje slika i crteža

Podesiti sliku, svjetlina i kontrast slike

Prikazati sliku u sivim tonovima, crno-bijelo, vodeni žig

Promijeniti boje na slici. Vratiti izvorne boje na sliku

2.3          Rukovanje grafičkim objektima

Prikazati, sakriti ravnala crte rešetke i vodilice. Premjestiti vodilice. Uključiti, isključiti mogućnost poravnanja sa rešetkom

Postaviti grafički objekt (sliku, crtež) na slajdu koristeći horizontalne i vertikalne koordinate

Rasporediti odabrane grafičke objekte vodoravno, okomito u odnosu na slajd

Obrezati grafički objekt

Promijeniti veličinu grafičkih objekata: proporcionalno, neproporcionalno

Pretvoriti sliku u nacrtani objekt i urediti nacrtani objekt

Spremiti objekt kao datoteku u grafičkom formatu kao što su: BMP, GIF, JPEG, PNG

Izostaviti, prikazati pozadinsku grafiku na slajdu, slajdove

  1. Grafikoni i dijagrami

3.1          Korištenje grafikona

Oblikovati naslov grafikona, legendu, oznake podataka, nazivi osi

Oblikovati stupce, trake, zidove, područje grafikona za prikaz slike

Promijeniti vrstu grafikona za definirani niz podataka

Promijeniti razmak, preklapanje između stupaca, traka u grafikonu

Promijeniti skalu vrijednosti na osi: minimalni,maksimalni broj za prikaz, glavni interval između nacrtanih brojeva na grafikonu

3.2          Korištenje dijagrama    

Kreirati dijagram koristeći ugrađene mogućnosti ili ostale dostupne alate za crtanje dijagrama kao što su: dijagram toka, ciklus, piramida

Dodati, premjestiti, brisati oblik u dijagramu

Dodati, promijeniti, brisati konektore u dijagramu toka

  1. Multimedija

4.1          Film, zvuk

Umetnuti film da se pokrene automatski, na klik miša

Umetnuti zvuk da se pokrene automatski, na klik miša

4.2          Animacija

Promijeniti postavke prilagođenih efekata i animacija. Promijeniti redoslijed prilagođenih animacija na slajdu

Primijeniti automatske postavke tako da nakon animacije stavka u popisu sa grafičkim oznakama potamni u određenu boju

Animirati elemente grafikona po seriji, po kategoriji, po elementima u nizu. Animirati, ne animirati rešetku grafikona i legendu

  1. Poboljšanje produktivnosti

5.1          Povezivanje, ulaganje  

Umetnuti, urediti, ukloniti hipervezu

Umetnuti akcijsku tipku. Promijeniti postavke akcije tako da se pokrene određeni slajd,prilagođena projekcija, datoteka, URL

Ažurirati, prekinuti hipervezu

Umetnuti sliku iz datoteke i povezati sa datotekom

Umetnuti podatke na slajd i prikazati kao objekt

Urediti, brisati uložene podatke

5.2          Uvoz, izvoz

Spojiti slajd (ove), kompletnu prezentaciju, strukturni prikaz iz aplikacije za obradu teksta u postojeću prezentaciju

Spremiti određeni slajd kao datoteku oblika: GIF, JPEG, BMP

  1. Upravljanje prezentacijama

6.1          Prilagođene projekcije

Kreirati, pokrenuti imenovanu prilagođenu projekciju

6.2          Postavke projekcije

Kopirati, urediti, obrisati prilagođenu projekciju

Primijeniti, ukloniti tempiranje prijelaza među slajdovima

Primijeniti postavke projekcije, tako da se prikazuje, ne prikazuje kontinuirano u petlji

Primijeniti postavke projekcije tako da se slajdovi izmjenjuju ručno, koristeći tempiranja ako postoje

Primijeniti postavke tako da se projekcija odvija sa animacijama, bez animacija

6.3          Upravljanje projekcijom

Dodati, brisati rukom pisane primjedbe tijekom projekcije

Zacrniti, zabijeliti ekran za vrijeme projekcije. Pauzirati, pokrenuti, završiti projekciju

  1. Opći uvjeti korištenja

 

Copyright © 2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.