Napredne baze podataka – LibreOffice Base – priručnik

Preuzmi datoteku (PDF, 1.77MB)

SADRŽAJ:

  1. Osnovni pojmovi

1.1          Razvoj i korištenje baza podataka          

Znati da postoje različite vrste modela baza podataka kao što su: hijerarhijski, relacijski, objektno-orijentirani

Poznavati faze životnog ciklusa baza podataka: logički dizajn, kreiranje baza podataka, unos podataka, održavanje podataka, pronalaženje podataka

Znati pojam SQL (strukturni upitni jezik) i razumjeti njegovu glavni uporabu za izradu, traženje, ažuriranje i brisanje podataka iz relacijskih baza podataka

  1. Tablice i relacije

2.1         Polja/Stupci      

Kreirati, mijenjati, obrisati pretraživanje u polju/stupcu.

Kreirati, mijenjati, obrisati masku za unos podataka u polje/stupac

Postaviti obavezne unose vrijednosti podataka za polje/stupac: potrebno, nije potrebno

2.2          Relacije i spajanje          

Kreirati, mijenjati, obrisati veze između tablica: jedan-na-jedan, jedan-na-više

Kreirati, mijenjati veze između tablica: više-na-više koristeći spojne tablice

Primijeniti referencijalni integritet između tablica, automatsko ažuriranje povezanih polja, automatsko brisanje povezanih zapisa

Primijeniti, mijenjati unutarnje, vanjsko spajanje

Kreirati, mijenjati IS NULL spajanje (SUBSTRACT JOIN)

Primijeniti spajanje tablice same sa sobom

  1. Upiti

3.1          Vrste upita        

Kreirati, pokrenuti upit za ažuriranje podataka u tablici

Kreirati, pokrenuti upit za dodavanje zapisa u tablici

Kreirati, pokrenuti upit za brisanje zapisa u tablici

Kreirati, pokrenuti upit za spremanje odabranih podataka kao nove tablice

Kreirati, pokrenuti unakrsni upit

Kreirati, pokrenuti upit za prikaz zapisa koji se ponavljaju u tablici

Kreirati, pokrenuti upit za prikaz neuparivih zapisa u povezanoj tablici

3.2          Dotjerivanje upita         

Kreirati, mijenjati, pokrenuti parametarski upit sa jednom, dvije varijable

Koristiti zamjenske znakove u upitu

Pokazati najveće, najmanje raspone vrijednosti u upitu

Kreirati i imenovati polje koje obavlja aritmetičke operacije

Grupirati informacije u upitu korištenjem funkcija: sum, count, average, max, min

 

  1. Obrasci

4.1          Kontrole             

Kreirati, mijenjati, brisati vezane kontrole: tekstni okvir, kombinirani okvir, okvir s popisom, potvrdni okvir, grupa mogućnosti.

Primijeniti, ukloniti svojstva vezanih kontrola kao što su: ograničenja na popisu, različite vrijednosti

Kreirati, mijenjati, brisati nevezane kontrole koje sadržavaju aritmetičke, logičke izraze

Izmijeniti sekvencijalni redoslijed kontrola na obrascu

Kreirati, obrisati povezani podobrazac

  1. Izvješća

5.1          Kontrole             

Oblikovati kontrole s aritmetičkim izračunima u izvješću: postotak, valuta, određivanje broja decimalnih mjesta

Primijeniti međuzbrojeve za grupu, za sve

Spojiti polja u izvješću

5.2          Prikaz   

Umetnuti, brisati polja u grupi, stranici, zaglavlju i podnožju izvješća

Sortirati, grupirati zapise u izvješću po polju ili poljima

Postaviti prijelom stranice za grupe u izvješću

Kreirati, brisati povezana podizvješća

  1. Poboljšanje produktivnosti

6.1          Povezivanje i uvoz

Povezati vanjske podatke u bazu podataka: proračunske tablice, tekst (. txt,. csv), postojeće baze podataka

Uvesti proračunske tablice, tekst (. txt,. csv), XML, postojeće baze podataka u bazu podataka

6.2          Automatizacija

Kreirati jednostavne makronaredbe kao što su: zatvoriti jedan objekt i otvoriti drugi objekt, otvoriti i maksimizirati objekt, otvoriti i minimizirati objekt, ispisati i zatvoriti objekt

Dodijeliti/priložiti makronaredbu gumbu na alatnoj traci, objektu, kontroli

  1. Opći uvjeti korištenja

 

Copyright © 2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.