Naprednija obrada teksta – tablice i obrasci – kviz

Za povećanje veličine pritisnite tipke Ctrl i + na tipkovnici.

Ostali kvizovi za provjeru znanja o naprednom korištenju programa Microsoft Word 2010:

Naprednija obrada teksta – oblikovanje i efekti – kviz

Naprednija obrada teksta – slike i crteži – kviz

Naprednija obrada teksta – kreirati i preinačiti stil – Outline – Predlošci (Templates) – kviz

Naprednija obrada teksta – fusnote, krajnje bilješke, sigurnost – kviz

Naprednija obrada teksta – glavni dokument (Master Document) i tablica sadržaja (Table of content) – kviz

Naprednija obrada teksta – izgled dokumenta: sekcije i stupci – kviz

Naprednija obrada teksta – knjižna oznaka (bookmark), kazalo pojmova (index), unakrsna referenca (cross-reference) i kodovi polja – kviz

Naprednija obrada teksta – tekstualni okviri i tablične kalkulacije – kviz

Naprednija obrada teksta – WordArt i napredno uređivanje odlomaka – kviz

Naprednija obrada teksta – makronaredbe i ispis – kviz

Naprednija obrada teksta – opisi slika i skupna pisma – kviz

Naprednija obrada teksta – suradnja u uređivanju, komentari i promjene – kviz

Gradivo prikazano u naprednim kvizovima je predstavljeno u priručnicima:

Napredna obrada teksta – Microsoft Word 2010: Link

Napredna obrada teksta – LibreOffice Writer: Link

Osnovno korištenje programa Microsoft Word 2010:

Obrada teksta – Kviz 1: Link

Obrada teksta – Kviz 2: Link

Obrada teksta – Kviz 3: Link

 

Copyright © 2024 ITdesk.info All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.